Företag

Med en försäkring är du skyddad mot oförutsedda händelser som kan drabba företaget ekonomiskt. Medlemsförsäkringen är anpassad efter restaurangbranschen så att du blir rätt försäkrad!

 

Att enbart förlita sig på standardprodukter räcker sällan långt. För dig som medlem har vi satt ihop ett paket av moment som vi tycker är viktiga för dig.
Kontakta oss för offert!

 
business