Person

Skydd för dig och anställda
Du som arbetsgivare är enligt lag ansvarig för att dina anställda är rätt försäkrade.

Däremot har du som ägare inget krav på att försäkra dig själv, därför glömmer många det.

Det finns en drös olika försäkringar som man kan teckna och allt för ofta är man felförsäkrad. Nedan försöker vi reda ut begreppen inom personförsäkring.

person

Sjukavbrott – Skyddar företagets fasta kostnader vid nyckelpersons frånvaro

 

Sjukvård – Ger snabb tillgång till vård utan remisskrav och vårdköer

 

Sjukförsäkring – Skyddar din inkomst så du har kvar en bra lönenivå

 

Olycksfall – Ersätter kostnader vid olycksfall, ger även invaliditetsersättning

 

Livförsäkring – Ger ett engångsbelopp till efterlevande

 

 

Vill du ha en personlig genomgång? Kontakta oss!