SKADEFÖREBYGGANDE

Att arbeta skadeförebyggande är viktigt bland annat för att ni ska kunna ligga steget före och förhindra eventuella skador samt kunna bibehålla en låg premie med riktigt bra omfattning.

_