VILLKOR

Här kan du ladda ner de villkor som gäller för medlemsförsäkringen.

 

EGENDOM

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6

 

AVBROTT

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6

Epidemiavbrott AV121:8

 

ANSVAR

Allmänt ansvar A2001:7

 

RÄTTSSKYDD

Rättskyddsförsäkring R1:7

 

ÖVRIGT

Förmögenhetsbrott FB:5

Maskinförsäkring E 10:6

Rån- och överfall A307:2

Kris 305:3

Kundolycksfall A303:5

Biltransport T100:3

 

VALBARA

Tjänsteresa ink. närresor K69:8

Bostadsrättstillägg K402:1

Kollektiv Olycksfall K600:1